Πολίτες κατά του λιθάνθρακα

Πανελλαδική πρωτοβουλία κινήσεων πολιτών κατά του λιθάνθρακα

 • Επικοινωνία

  lithanthrakas@gmail.com
 • Ημερολόγιο

  Φεβρουαρίου 2019
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Ιαν.    
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728  
 • Αρχείο

 • Κατηγορίες

 • Ετικέτες

 • Advertisements

Archive for the ‘κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι’ Category

Προσθήκες και αλλαγές στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενέργεια

Posted by lithanthrakas στο Ιουνίου 14, 2009

Μια σειρά από νέους κανονισμούς, οδηγίες και αποφάσεις, που σχετίζονται με την ενέργεια και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, προστίθεται στο θεσμικό πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα (L140/5-6-2009):

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα

ΟΔΗΓΙΕΣ         

 • Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ
 • Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας
 • Οδηγία 2009/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τροποποιείται η οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την προδιαγραφή των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας και καταργείται η οδηγία 93/12/ΕΟΚ
 • Οδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς και για την τροποποίηση της οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ, και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020

Για αναζήτηση των κειμένων εδώ

 

Advertisements

Posted in Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέργεια, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | Leave a Comment »

Και πάλι πρωτιά στους ρύπους από την ηλεκτροπαραγωγή

Posted by lithanthrakas στο Απρίλιος 10, 2009

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των στοιχείων για τις εκπομπές ρύπων των επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο ενιαίο σύστημα διαχείρισης εκπομπών (ΕΣΚΔΕ), επιχειρούμε ορισμένες βασικές διαπιστώσεις. Ειδικά, για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από τους πίνακες που παρατίθενται, χρησιμοποιώντας σαν βάση έναν πρώτο ενδεικτικό πίνακα της Greenpeace (περιέχεται σε σχετική ανακοίνωση).cf83cf85ceb3cebacf81ceb9cf84ceb9cebacebfceaf-cf80ceafcebdceb1cebaceb5cf82 

Ο πίνακας σε ξεχωριστό αρχείο εδώ

 • Τα στοιχεία, φυσικά, δεν μας εκπλήσσουν. Για την κατάσταση είμαστε υποψιασμένοι από το πρόσφατο και παλιότερο παρελθόν. Δεν υπάρχουν, ακόμη, τα στοιχεία για τις συνολικές εκπομπές (αυτές που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο). Κρίνοντας, συνεπώς, μόνο από τα στοιχεία των επιχειρήσεων του ΕΣΚΔΕ, διαπιστώνουμε μια μικρή μείωση των ετήσιων εκπομπών (1,66% για την ηλεκτροπαραγωγή και 3,91 % για το σύνολο των επιχειρήσεων), που όμως βρίσκεται πολύ μακριά από τα επίπεδα των ετήσιων (δωρεάν) ρύπων. Η απόκλιση φτάνει στο 17,88% για την ηλεκτροπαραγωγή και στο 9,72% για το σύνολο.
 • Η σημασία της προηγούμενης διαπίστωσης είναι ιδαίτερα σημαντική. Αφ’ ενός, επειδή η δυνατότητα εξαγοράς δικαιωμάτων ρύπων δεν εξαλείφει αυτό καθεαυτό το γεγονός της πραγματικής εκπομπής των ρύπων, δηλαδή της συνέχισης της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Αφ’ ετέρου, επειδή η προσφυγή στην εξαγορά δικαιωμάτων ρύπων επιβαρύνει το κόστος των παραγόμενων προϊόντων. Αυτό αφορά, κατά κύριο λόγο, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (κάτι που αποτυπώνεται, πολύ συχνά τελευταία, στις αναλύσεις των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ). Το πρόβλημα θα φτάσει σε ιδιαίτερη όξυνση, καθώς, από το 2013 οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι αναγκασμένες να εξαγοράζουν το 100% των εκπομπών των ρύπων που παράγουν.
 • Οι εκπομπές του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι, καθώς αντιπροσωπεύουν το 75% των εκπομπών του συστήματος ΕΣΚΔΕ και το 40% των συνολικών εκπομπών της χώρας. Ενδεικτικό στοιχείο αυτής της διαπίστωσης είναι το γεγονός ότι στις 10 πιο ρυπογόνες επιχειρήσεις της χώρας περιλαμβάνονται 7 μονάδες της ΔΕΗ.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 6 από τις 7 προαναφερόμενες μονάδες είναι λιγνιτικές. Οι 3 παρουσιάζουν αύξηση στις εκπομπές και οι άλλες 3 μείωση, που οφείλεται, μάλλον, σε παρατεταμένα διαστήματα μη λειτουργίας, λόγω βλαβών και κινητοποιήσεων. Στο σύνολο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής οι εκπομπές προέρχονται, κυρίως, από τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων (σε ποσοστό 78%).
 • Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο πίνακας με τη σύγκριση εκπομπών ρύπων και παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο δείκτης ρύπων/παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα (1,13). Την χειρότερη επίδοση παρουσιάζουν οι πετρελαϊκές μονάδες (1,74 για το 2008 και 1,88 για το 2007), ακολουθούν οι λιγνιτικές (1,39 και 1,35) και μετά το φυσικό αέριο (0,41 και 0,43). Η επίδοση που χειροτέρεψε το 2008, σε σχέση με το 2007, είναι αυτή των λιγνιτικών μονάδων. Η εξήγηση που δίνεται, από ανθρώπους που ζουν από κοντά το πρόβλημα, είναι ότι η εντατική εκμετάλλευση των κοιτασμάτων οδηγεί στη χρήση λιγνίτη, συνεχώς χειρότερης ποιότητας.

 

Σκοτείνιασε η Μαυροπηγή!

 

Για το πώς εκφράζεται η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω στην καθημερινότητα των κατοίκων των περιοχών της ηλεκτροπαραγωγής και ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία, διαβάστε (εδώ και εδώ) για το νέο “περιστατικό” ρύπανσης, που συνέβη τα ξημερώματα Πέμπτης προς Παρασκευή 10/4, στην περιοχή της Πτολεμαΐδας – Μαυροπηγής. Επίσης, διαρροή εκατοντάδων κιλών λαδιού σημειώθηκε προχτές βράδυ στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, με αποτέλεσμα να εκλυθούν επικίνδυνα αέρια, αλλά και να γεμίσει το εργοστάσιο καπνούς από τις αυταναφλέξεις που επακολούθησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ανάστατοι οι εργαζόμενοι ανησυχούν για τις επιπτώσεις, «σιγή ιχθύος» από τη ΔΕΗ. (περισσότερα εδώ)

 

Νέος πρόεδρος στη ΡΑΕ

 

Το γεγονός δεν συνδέεται με τα παραπάνω, ούτε αναμένεται να αλλάξει την καθεστώς της μόνιμης ρύπανσης, αλλά αφού προωθείται το αναφέρουμε. Ο κ. Σιμόπουλος, καθηγητής πυρηνικής τεχνολογίας (πάει ο νους σας στο κακό;) στο ΕΜΠ αντικαθιστά τον κ. Καραμανή (δείτε σχετικά ρεπορτάζ εδώ και εδώ).

 

Posted in Δυτική Μακεδονία, ενέργεια, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | 6 Σχόλια »

Με κοινωνικές δράσεις απαντάμε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής

Posted by lithanthrakas στο Δεκέμβριος 6, 2008

dsc01563aΜε τη συμμετοχή δεκάδων κινήσεων πολιτών της Αττικής διοργανώνεται το συλλαλητήριο για την κλιματική αλλαγή, το Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι στο Σύνταγμα. Η κινητοποίηση αυτή δεν είναι μια εθιμοτυπική, επικοινωνιακή δράση, αλλά η συμπύκνωση επιμέρους κινηματικών δράσεων και διεκδικήσεων, που συγκλίνουν στην ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου των κλιματικών αλλαγών. Γεγονός που αποτυπώνεται και στο κείμενο – κάλεσμα των διοργανωτών.

 

Οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα” συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, μεταφέροντας τις εμπειρίες και τις διεκδικήσεις πολιτών από πολλές περιοχές της χώρας, μέρος των οποίων έχει άμεση σχέση με τις επιπτώσεις των ηλεκτροπαραγωγικών δραστηριοτήτων (ειδικά αυτές που χρησιμοποιούν λιθάνθρακα) στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με το κείμενο που διανέμουν παρουσιάζουν το στρεβλό και ρυπογόνο μοντέλο του ενεργειακού σχεδιασμού, που έχει υιοθετηθεί, και καλούν σε δράσεις για την αποτροπή της εγκατάστασης των λιθανθρακικών μονάδων και της μείωσης της συμμετοχής των ορυκτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα.

 

Με ιδιαίτερη πρωτοβουλία τους, και με τη διακίνηση κειμένου συλλογής υπογραφών, καλούν τους πολίτες της Αττικής, και όχι μόνο, να εκφράσουν την υποστήριξή τους στους κατοίκους του Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που σύρονται σε δίκη από τη ΔΕΗ, στις 9 Δεκεμβρίου, με αφορμή τις κινητοποιήσεις τους για την προστασία του περιβάλλοντος, την αξιοπρεπή ζωή και το δικαίωμα στην εργασία.

 

Posted in Πολίτες κατά του λιθάνθρακα, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | Leave a Comment »

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, διαδηλώνουμε για την κλιματική αλλαγή

Posted by lithanthrakas στο Νοέμβριος 26, 2008

ceb1cf86ceafcf83ceb1-1ceb1Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την παρέμβαση των πολιτών της Αθήνας, και όχι μόνο, στα θέματα της κλιματικής αλλαγής. Μια παρέμβαση στην οποία θα συμμετάσχουν ενεργά οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα” και οι “Πολίτες της Αττικής για την ενέργεια”, αναδεικνύοντας τη συμβολή των ενεργειακών δραστηριοτήτων στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και τις δράσεις των πολιτών κατά των νέων ρυπογόνων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που σχεδιάζονται και, ειδικότερα, των λιθανθρακικών μονάδων. Η οργανωτική επιτροπή του συλλαλητηρίου δίνει το στίγμα της κινητοποίησης:

54 κινήσεις πολιτών για την πόλη και το περιβάλλον, 37 αυτοδιοικητικά σχήματα, 13 συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί Φορείς, 10 οικολογικές και κοινωνικές οργανώσεις, συνεργαζόμαστε για ένα μαζικό, πολύχρωμο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, Σάββατο  6 Δεκεμβρίου, ώρα 12.00 μ.μ.

Εκπέμπουμε S.O.S για τη σωτηρία του πλανήτη

Ενώνουμε τη φωνή μας με το παγκόσμιο κίνημα κατά της κλιματικής αλλαγής. Ζητάμε να ληφθούν μέτρα τώρα.

·          Απαιτούμε από την κυβέρνηση να εφαρμόσει άμεσα τις ευρωπαϊκές και διεθνείς περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και να σταματήσει την πολιτική – ενεργειακή, χωροταξική, περιβαλλοντική – που ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή

·          Διεκδικούμε δραστικές αλλαγές στο παγκόσμιο πρότυπο ανάπτυξης (παραγωγής και κατανάλωσης). Η διέξοδος από την οικονομική κρίση πρέπει να βασιστεί στις πολιτικές που εγγυώνται τη σωτηρία του πλανήτη

 

Με την ευκαιρία, θυμίζουμε την πρωτοβουλία της παγκόσμιας καμπάνιας για την κλιματική δράση – Κοπεγχάγη 2009, που έχει αναληφθεί από ακτιβιστικές οργανώσεις, με αφορμή το δέκατο πέμπτο Συνέδριο του Ο.Η.Ε. για το Κλίμα – U.N. Climate Conference (COP-15), που θα γίνει στις 30 Νοέμβρη του 2009, στην Κοπεγχάγη.

Posted in κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | Leave a Comment »

Από το αμφιθέατρο και πάλι στους δρόμους

Posted by lithanthrakas στο Νοέμβριος 25, 2008

Για μια ακόμη φορά, οι ίδιοι οι πολίτες καλούνται να υπερασπιστούν τις τοπικές κοινωνίες, και όχι μόνο, από την καταστροφική επιλογή του λιθάνθρακα. Μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας της διορισμένης, από το δήμο, επιτροπής αγώνα, οι τοπικοί φορείς του Αστακού αποφάσισαν να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Καλούν σε λαϊκή συνέλευση, την Κυριακή 30/11, στο ξενοδοχείο Στράτος. Παραθέτουμε το ενημερωτικό κείμενο που διακινούν:

 

Συμπολίτες,

           

Οι ραγδαίες εξελίξεις του τελευταίου καιρού αναδεικνύουν μια πληθώρα προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Πλατυγιαλιού και τείνουν να μετατρέψουν έναν εν δυνάμει αναπτυξιακό πόλο σε διαρκή ΑΠΕΙΛΗ για τον τόπο, την Ανάπτυξή του, το Περιβάλλον και την Υγεία των πολιτών του.

 

Έτσι ενώ η (ήπια) διαμετακομιστική δραστηριότητα διέρχεται κρίση (που αναμένεται να επιδεινωθεί) και θα περίμενε κανείς να συζητούνται και να σχεδιάζονται, απ’ τους θεσμικούς φορείς και την εταιρεία, πολιτικές ενίσχυσης αυτού του τομέα – ώστε να συμβάλλει το Πλατυγιάλι στην ανάπτυξη και στην αντιμετώπιση της ανεργίας – αντ’ αυτού έχουμε:

  

1.        Σχετικά με το λιθάνθρακα:

α) Η εκκρεμούσα αίτηση της EDISON προς τη ΡΑΕ  οδηγείται προς θετική γνωμοδότηση. Συνεργούν σ’ αυτό:

·          Το Γενικό Χωροταξικό που δίνει προτεραιότητα στη βιομηχανική ανάπτυξη και δευτερευόντως στη διαμετακομιστική δραστηριότητα του Πλατυγιαλιού.

·          Το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία που τακτοποιεί τα όποια προβλήματα χρήσης γης.

·          Η μεγάλη πίεση των οικονομικών συμφερόντων που εντείνονται με την Κοινοπραξία EDISON και ΕΛΠΕ και στηρίζονται στην προτεραιότητα που δίνεται στο λιθάνθρακα (ως ορυκτό ηλεκτροπαραγωγής) μέσα από τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό (ΜΕΣ) 2008-2020.

β) Εκτός από την EDISON πληροφορίες θέλουν και τη ΔΕΗ ως ενδιαφερόμενη για εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας!!!

 

2.        Το πρόβλημα των Αμερικανικών πλοίων φαίνεται ότι χρειάζεται ιδιαίτερη διερεύνηση για τον απλούστατο λόγο ότι μόνο φήμες υπάρχουν και κανείς δε γνωρίζει τίποτα για το περιεχόμενο ή μεταφερόμενο φορτίο τους. Είμαστε ούτως ή άλλως ενάντια στην παραμονή τους.

 

3.        Και δεν έφταναν όλα αυτά εμφανίζεται τις τελευταίες μέρες κοινοποίηση της ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. προς τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας, που επικαλούμενη την ΚΥΑ 12044/613 (που αφορά σε μέτρα και όρια για την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης) ζητά να αδειοδοτηθεί για μεταφορά και αποθήκευση «επικίνδυνων αποβλήτων».

 

Μπροστά σ’ αυτήν την οδυνηρή και επικίνδυνη πραγματικότητα δυο πράγματα είναι δεδομένα:

·          Η πάνδημη αντίθεση σ’ αυτές τις μεθοδεύσεις και την προοπτική μετατροπής του Αστακού και του Ξηρομέρου σε τοξική αποθήκη και ενεργειακό σκουπιδότοπο.

·          Η έλλειψη συντονισμού και μετατροπής της παθητικής αντίστασης σε δραστήριο, δυναμικό κίνημα αποτροπής και διεκδίκησης.

 

Η εκρηκτική στιγμή, το σημείο μηδέν στο οποίο βρισκόμαστε, απαιτεί τη συγκρότηση του ευρύτερου δυνατού μετώπου που θα υπερβαίνει λογικές προσωπικής προβολής, ατομικού βολέματος αλλά και άκαιρου καταμερισμού ευθυνών  και θα  οδηγεί στο Συντονισμό και την Ενότητα των προσπαθειών.

 

Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους φορείς και τους πολίτες του Ξηρομέρου σε μια ευρεία συνέλευση πολιτών και φορέων στις 30/11, στον Αστακό.

 

Σύλλογος Χοβολιωτών

Εμπορικός Σύλλογος Αστακού

Σύλλογος Αλιέων «Άγιος Ανδρέας»

Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων

Σκοπευτικός Σύλλογος

Κυνηγετικός Σύλλογος

Λαογραφικός Σύλλογος Βλιζιανών

Ενεργοί Πολίτες

Αθλητικός Σύλλογος «Ηρακλής»

Κτηνοτροφικός Σύλλογος Καραϊσκακίου

Σύλλογος Οικοδόμων

Δημοτική Αγωνιστική Παράταξη

Κίνηση Πολιτών Δήμου Αστακού

 

Κινητοποίηση για το κλίμα, Αθήνα 6 Δεκεμβρίου, στο Σύνταγμα

 

Με πρωτοβουλία του παναττικού δικτύου κινημάτων πόλης και ενεργών πολιτών έχει αναληφθεί μια πλατιά πρωτοβουλία για τη διοργάνωση μαζικής συγκέντρωσης στην Αθήνα, το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο Σύνταγμα. Ήδη, ένας πολύ μεγάλος αριθμός συλλογικοτήτων, ανάμεσά τους οι “Πολίτες κατά του λιθάνθρακα” και οι “Πολίτες Αττικής για την ενέργεια”, έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να πάρουν ενεργά μέρος.    

 

 

Posted in Αστακός, Πολίτες κατά του λιθάνθρακα, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | Leave a Comment »

Επιτέλους …. συνεμορφώθη

Posted by lithanthrakas στο Νοέμβριος 16, 2008

Τέλος στο σήριαλ της “συμμόρφωσης” της χώρας μας στις υπoδείξεις της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο. Με απόφαση της επιτροπής, στις 13-11-2008, αίρονται οι περιορισμοί που είχαν τεθεί στη χώρα μας για τη συμμετοχή της στους συναφείς μηχανισμούς του πρωτοκόλλου του Κιότο.

 

Το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στο ΥΠΕΧΩΔΕ να πανηγυρίσει, ισχυριζόμενο ότι δικαιώθηκαν πλήρως οι θέσεις του, παρά το ότι είχε γίνει πασιφανής η ανικανότητά του να εξασφαλίσει τη συγκρότηση ενός αξιόπιστου συστήματος μέτρησης και καταγραφής των εκπομπών των αέριων ρύπων:

 

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης του ΟΗΕ αποφάσισε ομόφωνα, χθες 13 Νοεμβρίου 2008, ότι η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή της στους ευέλικτους μηχανισμούς (εμπορία ρύπων κ.α.) του Πρωτοκόλλου του Κιότο.

Αναλυτικότερα, στην απόφασή της η Επιτροπή του ΟΗΕ, μεταξύ των άλλων, επισημαίνει ότι :

 • Η Ελλάδα έχει τις απαραίτητες θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές ρυθμίσεις ώστε το Εθνικό Σύστημα Απογραφών των αερίων του θερμοκηπίου να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.
 • Το Εθνικό Σύστημα έχει όλες τις δυνατότητες και την τεχνική επάρκεια να σχεδιάζει, να προετοιμάζει και να καταθέτει εγκαίρως τα απαραίτητα στοιχεία στην Γραμματεία Κλίματος του ΟΗΕ.
 • Με την ενεργή συμμετοχή του προσωπικού του ΥΠΕΧΩΔΕ και της πρόσληψης τεχνικού συμβούλου (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΕΜΠ) διασφαλίζεται η συνέχεια του Συστήματος σε διάρκεια χρόνου.
 • Οι  Εκθέσεις για τις τελευταίες απογραφές των εκπομπών που κατέθεσε η Ελλάδα, σε εφαρμογή του νέου συστήματος, είναι σαφώς βελτιωμένες σε σχέση μ’ αυτές των παλαιοτέρων ετών.  

Η απόφαση αυτή του ΟΗΕ δικαιώνει πλήρως τις θέσεις που διατύπωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το θέμα της Απόφασης του ΟΗΕ τον Απρίλιο του 2008

 

Ταυτόχρονα, επιμένει στην καταγγελία της ομάδας επιστημόνων, που διαχειρίζονταν το σύστημα στην πρώτη φάση. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ερωτηματικά για το κατά πόσο το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα από αυτήν την υπόθεση, που εξέθεσε τόσο το ίδιο το υπουργείο, όσο και τη χώρα. Από αυτή την άποψη θα εξακολουθήσουμε να είμαστε επιφυλακτικό για τη πραγματική διάθεση και ικανότητά του να περάσει με επιτυχία στην εφαρμογή ρεαλιστικών μέτρων για τον περιορισμό των εκπομπών ρύπων, τώρα, που θεωρητικά έχει εκλείψει το τεχνικό και διαδικαστικό θέμα. Σε αναμονή των έργων, λοιπόν ….  

Με βάση την τελευταία έκθεση, που παρέδωσε του ΥΠΕΧΩΔΕ στην επιτροπή συμμόρφωσης, η εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα τελευταία έτη και η ποσοστιαία αύξησή τους, σε σχέση με το έτος βάσης, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς δεσμεύεται η αύξηση να μην ξεπεράσει το 25 %, μέχρι το 2012:

 

 

εκπομπές (kt CO2 eq)

ποσοστό αύξησης

Έτος βάσης

106.903,20

 

2000

128.256,50

20,0%

2003

133.513,50

24,9%

2004

133.727,00

25,1%

2005

133.833,90

25,2%

2006

133.116,40

24,5%

 

   

Posted in κυβέρνηση, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | Leave a Comment »

Συνεχίζεται η καραντίνα της Ελλάδας από τον ΟΗΕ

Posted by lithanthrakas στο Οκτώβριος 9, 2008

Τον Απρίλιο του 2008, η επιτροπή συμμόρφωσης στο πρωτόκολλο του Κιότο, του ΟΗΕ, είχε θέσει υπό επιτήρηση την Ελλάδα, καθώς δεν θεώρησε αξιόπιστο το σύστημα καταγραφής των ρύπων της χώρας. (Δείτε τη σχετική ανάρτηση)

 

Την περίοδο αυτή, το ΥΠΕΧΩΔΕ απέδιδε τα προβλήματα στην ομάδα που διαχειρίζονταν το σύστημα, μέχρι τότε. Προχώρησε στην εγκατάσταση νέας ομάδας και κατέθεσε τα σχετικά στοιχεία. Στην πρόσφατη σύνοδο της επιτροπής συμμόρφωσης (7-9/10), εξετάστηκε η περίπτωση της Ελλάδας, και πάλι, κρίθηκε ότι το σύστημα που παρουσίασε είναι ανεπαρκές. Το αποτέλεσμα, όπως καταγράφεται σε δελτίο τύπου του WWF Ελλάς:

 

Συνεχίζεται ο αποκλεισμός της Ελλάδας από τους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο, όπως προκύπτει από σχετική απόφαση του Τμήματος Επιβολής του ΟΗΕ (CC-2007-1-10/Greece/EB) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, δεν κρίνονται επαρκείς οι πληροφορίες που κατέθεσε εκ νέου η Ελλάδα για το Εθνικό σύστημα καταγραφής εκπομπών, ύστερα από απαίτηση του ΟΗΕ. Το Τμήμα Επιβολής του ΟΗΕ ζητά από την Ελλάδα να καταθέσει επειγόντως ένα αναθεωρημένο σχέδιο, που θα αποδεικνύει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την εύρυθμη συντήρηση και λειτουργία του συστήματος καταγραφής εκπομπών. Μέχρι τότε δεν αίρεται ο αποκλεισμός της χώρας από τους μηχανισμούς του Κιότο.

(Δείτε το πλήρες κείμενο του δελτίου τύπου του WWF, δελτίο τύπου της Greenpeace και την απόφαση της επιτροπής συμμόρφωσης)

 

Καιρός, λοιπόν, για το ΥΠΕΧΩΔΕ να πάψει να αναζητά αλλού ευθύνες για το διεθνή διασυρμό της χώρας και να σκύψει με περισσότερη φροντίδα στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Και επειδή το γεγονός συνδέεται με την προαναφερόμενη είδηση, αξίζει να επισημάνουμε, για μια ακόμη φορά, την αφωνία του ΥΠΕΧΩΔΕ στα σχέδια εγκατάστασης λιθανθρακικών μονάδων στη χώρα.

 

Περιορισμοί στις εκπομπές CO2 από την ΕΕ

 

Με ψήφισμα της επιτροπής για τις κλιματικές αλλαγές του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου (7/10), μπαίνουν όρια εκπομπών ρύπων στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και στο είδος των χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών. Αντιγράφουμε από ενημερωτικό σημείωμα του Συλλόγου περιβάλλον και πολιτισμός δήμου Κηρέως:

Το σημερινό (7/10) ψήφισμα της κοινοβουλευτικής επιτροπής αλλαγής του κλίματος της ΕΕ αλλάζει των αγώνα κατά των λιθανθρακικών μονάδων.  Η επιτροπή με το ψήφισμα της  έθεσε ανώτατα όρια  CO2 που μπορούν να εκπέμπουν οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Αν τελικά επικυρωθεί στη σύνοδο κορυφής, αυτό το ψήφισμα θα κάνει αδύνατη την εγκατάσταση νέων λιθανθρακικών μονάδων μετά το 2015. Μετά το 2015 όλες οι νέες μονάδες θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι εξοπλισμένες με την τεχνολογία δέσμευσης και γεωλογικής αποθήκευσης CO2. Να υπενθυμίσουμε ότι η τεχνολογία αυτή είναι σε πειραματικό στάδιο και θα είναι έτοιμη για εμπορική εκμετάλλευση μετά το 2030. Η χώρα μας δικαιολογημένα αντιτίθεται στη χρήση της λόγω των γεωλογικών ιδιαιτεροτήτων της χώρας (και συνεπαγόμενων κινδύνων στα υπόγεια ύδατα).  

Το ανώτατο όριο εκπομπών που εγκρίθηκε είναι 500 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ανά κιλοβατώρα για μονάδες ισχύος μεγαλύτερη από 300 MW. Αυτή τη στιγμή μια λιθανθρακική μονάδα με την πιο μοντέρνα τεχνολογία καύσης που υπάρχει σήμερα εκπέμπει 750-800 γραμμάρια CO2 για κάθε κιλοβατώρα που παράγει. Οι αντίστοιχες εκπομπές για μονάδες φυσικού αερίου είναι 400 με 450 γραμμάρια. 

Η επιτροπή ψήφισε την σταδιακή εισαγωγή  της πλήρους (100%) δημοπράτησης των δικαιωμάτων εκπομπών ενόψει της οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα,  οι ρυπαίνοντες θα πληρώνουν μόνο το 15% των δικαιωμάτων εκπομπών CO2  το 2013, αυξάνοντας το ποσοστό αυτό σταδιακά στο 100% το 2020. Αυτή ακριβώς ήταν και η πρόταση της Πολωνίας και του μπλοκ των χωρών που είχε δημιουργήσει. Η πρόταση για πλήρη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών CO2  από το 2013 δεν μπήκε σε ψηφοφορία

Οι σημαντικοί αυτοί περιορισμοί χρειάζονται την τελική επικύρωση των ηγετών των χώρων μελών της ΕΕ (στους επόμενους 3-4 μήνες) πριν μπουν σε ισχύ.

Οι συνέπειες αυτού του ψηφίσματος  είναι ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες εγκατάστασης λιθανθρακικών μονάδων στην Ελλάδα  γιατί στενεύει ο χρονικός ορίζοντας τους.  Το γεγονός ότι χρειάζονται περίπου 3 χρόνια για την  κατασκευή μιας τέτοιας μονάδας κάνει τα χρονικά περιθώρια, (μέχρι το 2015 που θα ισχύσουν οι περιορισμοί), ακόμη στενότερα. Οι περιοχές που έχουν επιλεχτεί για την κατασκευή λιθανθρακικών μονάδων θα πρέπει να είναι έτοιμες να δεχτούν περισσότερες πιέσεις στο κοντινό μέλλον για γρήγορη «επίλυση» των αντιρρήσεων τους.

Είχε προηγηθεί ένα απίστευτο σήριαλ δημοσιευμάτων και δηλώσεων, που απέδιδαν σύμπλευση της Ελλάδας με την Πολωνία, για τη συγκρότηση μπλοκ κρατών, που θα επιχειρούσαν να εμποδίσουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων στο σύστημα κατανομής δικαιωμάτων ρύπων.

Δείτε περισσότερα, για το θέμα, στο kireas.org

 

Posted in Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι | Leave a Comment »

Κόκκινη κάρτα στις λιθανθρακικές μονάδες από το Κέντρο Ευρωπαϊκής πολιτικής

Posted by lithanthrakas στο Οκτώβριος 1, 2008

Από το Σύλλογο Περιβάλλον και   Πολιτισμός Δήμου Κηρέως – kireas.org, λάβαμε την ενημέρωση που ακολουθεί και έχει σαν θέμα: Απαγόρευση των νέων λιθανθρακικών μονάδων ζητά έγγραφο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC).

 

Το έγγραφο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πολιτικής (EPC), με τίτλο «Η ενεργειακή και κλιματική πολιτική της Ε.Ε.: δυο χρόνια μετά», που δημοσιεύθηκε στις 30/9/08,  ζητά να απαγορευθεί η εγκατάσταση νέων λιθανθρακικών μονάδων, χωρίς τη δέσμευση και αποθήκευση CO2 γιατί αυτό είναι ασυμβίβαστο με τους στόχους της E.E. για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Να υπενθυμίσουμε ότι η τεχνολογία δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 προβλέπεται να είναι έτοιμη για εμπορική χρήση από τη βιομηχανία το 2030.

 

Τέλος, το έγγραφο επισημαίνει ότι εάν η Ε.Ε. θέλει να επιτύχει τους δεδηλωμένους στόχους της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 – 30 %, μέχρι το 2020, τότε οι  αποφάσεις για επενδύσεις στην ενέργεια θα  πρέπει να βασίζονται σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις από το «σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών» (EU ETS). Αυτό είναι σημαντικό γιατί ένας γρήγορος υπολογισμός των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που έχουν δρομολογηθεί ή εξαγγελθεί στη χώρα μας (που είναι  πάνω από 10.000 MW) θα οδηγήσει σε  σοβαρότατες παραβάσεις στα όρια  εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου .  Μέχρι σήμερα, περιέργως, δεν υπάρχει καμία αρνητική γνωμοδότηση  από τη ΡΑΕ και καμία απόρριψη από το ΥΠΑΝ σε αιτήσεις  για λιθανθρακικές – λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.  Η κλιματική αλλαγή έχει γίνει η κινητήρια δύναμη της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. αλλά απ’ ότι φαίνεται όχι και της Ελλάδας.

 

Ολόκληρο το έγγραφο:

http://www.epc.eu/TEWN/pdf/309757647_EPC%20Issue%20Paper%2055%20-%20EU%20energy%20and%20climate%20policy.pdf.

Σύλλογος Περιβάλλον και   Πολιτισμός Δήμου Κηρέως – kireas.org

 

Posted in Ευρωπαϊκή Ένωση, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι, λιθανθρακικές μονάδες | Leave a Comment »

Και πάλι για το μύθο του φθηνού λιθάνθρακα

Posted by lithanthrakas στο Αύγουστος 7, 2008

Βασικό στοιχείο της επιχειρηματολογίας υπέρ του λιθάνθρακα, αποτελεί ο μύθος του φθηνού καυσίμου. Δυστυχώς, για τους υποστηρικτές του η πραγματικότητα άλλα δείχνει. Αλιεύσαμε και παραθέτουμε σχετικό άρθρο από την ιστοσελίδα energia.gr:

“Εδώ και έναν περίπου χρόνο επικρατεί έντονη ανησυχία αναφορικά με τις ολοένα αυξανόμενες τιμές του φθηνού λιθάνθρακα ενώ όλο και πιο συχνά παρατηρείται στην αγορά, λόγω διαφόρων συγκυριών, στενότητα στις προσφερόμενες ποσότητες παγκοσμίως, εκτινάσσοντας έτσι τις τιμές σε ακόμα πιο υψηλά επίπεδα. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο ο λιθάνθρακας, ενώ η τιμή του στα χρηματιστήρια της Ασίας ήταν γύρω στα 60 δολάρια ανά τόνο, έχει σημειώσει τεράστια άνοδο, φθάνοντας στα τέλη Ιουνίου κοντά στα 180 δολάρια τον τόνο σημειώνοντας δηλαδή μια αύξηση της τάξεως του 200%. Αυτές μάλιστα οι έντονες διακυμάνσεις και η συνεχιζόμενη άνοδός στις τιμές του λιθάνθρακα έχουν προκαλέσει ζωηρό ενδιαφέρον σε πολλούς επενδυτές έτσι ώστε να αποκομίσουν αυτοί όσο το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη από αυτήν την πορεία συντελώντας έτσι στην διατήρηση έντονων κερδοσκοπικών τάσεων.

Βέβαια, πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι η τιμολογιακή πολιτική την οποία εφαρμόζει η Κίνα είναι ο κύριος υπεύθυνος για την υπερβολική αυτή άνοδο των τιμών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η Κίνα είναι ένα κράτος με τεράστια αποθέματα ορυκτών καυσίμων ενώ το 80% περίπου της ηλεκτροπαραγωγής της ικανότητας βασίζεται στον λιθάνθρακα. Εντούτοις, ενώ τα προηγούμενα χρόνια εξήγαγε σημαντικό μέρος της παραγόμενης ποσότητας, αντίθετα τους τελευταίους μήνες με την ενεργειακή κρίση να φτάνει στο κατακόρυφο, έχει καταλήξει να είναι πλέον καθαρός εισαγωγέας (net importer) λιθάνθρακα.

Αυτό ήταν αποτέλεσμα, αφενός της όλο και αυξανόμενης ζήτησης για ενέργεια, όσο και του γεγονότος ότι η κινεζική κυβέρνηση δεν έχει δώσει τα απαραίτητα τιμολογιακά κίνητρα στους παραγωγούς λιθάνθρακα έτσι ώστε αυτοί να παράγουν περισσότερες ποσότητες. Η αιτία της πολιτικής αυτής επιλογής ήταν η πολύμηνη εγχώρια διαμάχη κατά τους χειμερινούς μήνες μεταξύ παραγωγών και εταιρειών κοινής ωφελείας αναφορικά με την τιμή στην οποία θα έπρεπε η εταιρείες να αγοράζουν το καύσιμο. Ως συνέπεια της παραπάνω διαμάχης, ήταν η παρέμβαση της κινεζικής κυβέρνησης, διατάσσοντας τους παραγωγούς να σταματήσουν τα «παζάρια» με τις εταιρείες και να πωλήσουν τον λιθάνθρακα σε καθορισμένες τιμές οι οποίες όμως δεν ενθαρρύνουν περαιτέρω επενδύσεις για την ανάπτυξη της παραγωγής. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να υπάρξει μια γενικότερη στενότητα στην αγορά λιθάνθρακα όχι μόνον στην Κίνα αλλά και σ’ ολόκληρη την Ασία εκτινάσσοντας έτσι τις τιμές στα ύψη.

Σύμφωνα με τον κ. Francisco Blanch της συμβουλευτικής εταιρείας Merrill Lynch, η τιμή του λιθάνθρακα δεν πρόκειται να μειωθεί στο άμεσο μέλλον αλλά αντίθετα αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη άνοδος, δεδομένης μάλιστα και της μεγαλύτερης ζήτησης που θα προκύψει απ’ τις αυξημένες ανάγκες του χειμώνα, η οποία μπορεί να ωθήσει τις τιμές στα 250 δολάρια ανά τόνο μέσα στους επόμενους τρεις μήνες. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι ο λιθάνθρακας είναι ένα καύσιμο με μεγάλη ανελαστικότητα στην ζήτησή του δεδομένου ότι δεν μπορεί υπό τις παρούσες συνθήκες να αντικατασταθεί από ένα άλλο καύσιμο το οποίο θα είναι το ίδιο φθηνό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό κυρίως για τις ενεργειακές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών. Ήδη παγκοσμίως, κατασκευάζονται ή βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού μία πληθώρα θερμοηλεκτρικών μονάδων με καύση λιθάνθρακα ενώ ο ίδιος περίπου ρυθμός ανάπτυξης λιθανθρακικών μονάδων πρόκειται να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Βέβαια, ενώ η αυξανόμενη ζήτηση για λιθάνθρακα και η συνεχώς ανοδική πορεία της τιμής του θα έπρεπε να οδηγήσει σε μια ώθηση των επενδύσεων στον τομέα της παραγωγής που όμοιά της δεν θα είχε ξανασυμβεί ωστόσο η παραγωγή παραμένει στα ίδια επίπεδα χωρίς να είναι δυνατόν να ικανοποιήσει αποτελεσματικά την ζήτηση. Έτσι, Η Ινδονησία επί παραδείγματι ή η Νότιος Αφρική αλλά και η Πολωνία που αποτελούν κράτη με μεγάλη παραγωγή λιθάνθρακα, προσπαθούν πρώτα να ικανοποιήσουν την εγχώρια αγορά και τις τεράστιες ανάγκες σε παραγωγή ηλεκτρισμού μειώνοντας τις εξαγωγές τους και δημιουργώντας μια σφιχτή παγκόσμια αγορά που ωθεί ακόμα περισσότερο τις τιμές προς τα πάνω.”

 

Πολλές φορές, επίσης, έχουμε αναφερθεί στην υπόθεση της εξοικονόμησης ενέργειας, σαν το πιο σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια ελέγχου των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια. Μια υπόθεση που δεν φαίνεται να συγκινεί ιδιαίτερα την ελληνική πολιτεία. Παρόλο, που η διεθνής εμπειρία προσφέρει αρκετά παραδείγματα, όπως το πρόσφατο της Ισπανίας. Παραπέμπουμε στη σχετική ειδησεογραφία.

 

Posted in ενέργεια, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι, λιθανθρακικές μονάδες | Leave a Comment »

Μετά τους πολίτες, το λόγο έχουν οι επιχειρήσεις (εν προκειμένω η ΔΕΗ)

Posted by lithanthrakas στο Ιουνίου 15, 2008

Στην «Καθημερινή», της Κυριακής, 15/6, δημοσιεύεται συνέντευξη του προέδρου της ΔΕΗ. Την αναδημοσιεύουμε, αυτούσια, για δύο λόγους:

– γιατί έρχεται αμέσως μετά από μια ανάρτηση που καθρεφτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι απλοί πολίτες βιώνουν το συγκεκριμένο μοντέλο ανάπτυξης, ειδικά, στην ηλεκτροπαραγωγή. Άρα, προσφέρεται για συγκρίσεις. Οι ανθρώπινες ζωές από τη μία, οι αριθμοί και τα κέρδη από την άλλη.

– γιατί η συνέντευξη δίνει ένα απτό δείγμα, για τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός. Πράγμα, επίσης, χρήσιμο.

H αγορά σήμερα είναι στρεβλά απελευθερωμένη, τονίζει ο κ. Aθανασόπουλος και εξηγεί. «Δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ χονδρεμπορικής και λιανικής αγοράς. Λειτουργούν σαν δύο ανεξάρτητες αγορές. Aυτό εννοώ όταν μιλώ για “επί ζημία μονοπώλιο”. Πρώτον, διότι τα ρυθμιζόμενα τιμολόγια δεν αντανακλούν το κόστος παραγωγής και επομένως, κανένας λογικός επιχειρηματίας δεν θέλει να μπει στη συγκεκριμένη αγoρά. Και δεύτερον, διότι είναι εκ του νόμου εξαναγκασμένη να είναι το τελευταίο καταφύγιο, δεν μπορεί δηλαδή να αρνηθεί την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ακόμη και στην περίπτωση που δεν τη συμφέρει. Εάν λοιπόν δεν δούμε και δεν επιλύσουμε το θέμα αυτό άμεσα, οι επιπτώσεις για τη ΔΕΗ θα είναι πολύ, μα πάρα πολύ καταστροφικές. Θα πάμε σε συρρίκνωση και απαξίωση».

Στρεβλώσεις διαπιστώνει και στο θέμα των τιμών. Eάν οι τιμές των καυσίμων παραμείνουν στα σημερινά επίπεδα, τότε το 2008 οι δαπάνες της ΔEH για καύσιμα θα αυξηθούν περίπου 40% σε σχέση με το 2007, ποσοστό που μεταφράζεται σε πρόσθετο κόστος πάνω από 500 εκατ. ευρώ, τονίζει και παρατηρεί «Eίμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που αναγκάζει τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στον ηλεκτρισμό να απορροφούν το κόστος αυξήσεων από εξωγενείς παράγοντες –όπως είναι τα καύσιμα – και να μην το μετακυλύουν στον πελάτη, αντίθετα με ό,τι γίνεται σε άλλες χώρες της Eυρώπης, αλλά και στη χώρα μας για το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση αλλά και τα καύσιμα αυτοκινήτων». Γιατί πρέπει η ΔEH να απορροφά όλο το κόστος, ενώ σε όλα τα άλλα ενεργειακά αγαθά λειτουργεί ο μηχανισμός των τιμών, ερωτά με έμφαση και απολύτως πεισμένος για τη δίκαιη προσέγγιση. Για να καταλήξει: «Δεν υπάρχει δικαιολογία για κανέναν, προφανώς ούτε οποιασδήποτε πολιτικής σκοπιμότητας, για να συντηρούμε μια στρέβλωση σε βάρος της καλής λειτουργίας και της διασφάλισης της μελλοντικής θέσης ενός τόσο σπουδαίου οργανισμού όπως είναι η ΔEH».

Ο λιθάνθρακας και οι ρύποι

«Πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι “καλές” μέρες εκμετάλλευσης του λιγνίτη είναι πίσω μας. Δεν πρέπει να πιέσουμε περισσότερο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λιγνίτη με βραδύτερους ρυθμούς ή ακόμη να τον αφήσουμε για τις επόμενες γενιές», επιμένει. «Έτσι κι αλλιώς, ο λιγνίτης δεν είναι αρκετός για να ικανοποιήσει τις ανάγκες μας», και γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα καύσιμα βάσης. Όπως τον λιθάνθρακα, την πυρηνική ενέργεια και το φυσικό αέριο «χωρίς όμως να εξαρτιόμαστε πάνω από ένα ποσοστό, δεδομένου ότι το προμηθευόμαστε από πολύ λίγες χώρες με τις οποίες δεν μπορούμε να αναπτύξουμε μεγαλύτερη εξάρτηση». Το συμπέρασμα επιβάλλεται. Ενοχλήθηκαν οι ανταγωνιστές και η κοινή γνώμη επηρεάστηκε στην κατεύθυνση που τους εξυπηρετούσε.

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ επιδιώκει σε όλους τους τόνους να κατανοήσουμε όλοι την ουσία του προβλήματος. «Οι τρεις βασικοί στόχοι της εταιρείας μας είναι “επάρκεια-ανταγωνιστικές τιμές-καθαρό περιβάλλον” και πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα και στις τρεις διαστάσεις του, ταυτόχρονα», σημειώνει. Όμως, η κοινή γνώμη ταυτίζει το πρόβλημα της ευθύνης που έχουμε επειδή δημιουργούμε πλανητικούς ρύπους (οι οποίοι ρυθμίζονται με τη συνθήκη του Κιότο), με τη μόλυνση δίπλα μας, που επιβαρύνει την καθημερινή ζωή. Τους εθνικούς στόχους τους θέτει η πολιτεία, συνεχίζει, αλλά η ΔΕΗ έχει τους δικούς της, καταγεγραμμένους στο στρατηγικό της πρόγραμμα. Η βελτίωση της τεχνολογίας πρέπει να οδηγεί «να μειώνουμε τις εκπομπές κάθε μέρα που περνάει». Η ΔΕΗ έχει δεσμευθεί να μειώσει τη δημιουργία ρύπων κατά 25% για κάθε κιλοβατώρα, «ένας πολύ σημαντικός στόχος», σημειώνει ο κ. Αθανασόπουλος.

Eντύπωση έχει προκαλέσει η νέα πρόταση της ΔΕΗ για την ενσωμάτωση ρήτρας ρύπων στα τιμολόγιά της. Δημιουργείται η ερώτηση αν με τον τρόπο αυτόν ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει για το ιστορικό κόστος ρύπανσης που οφείλεται στον τρόπο στην έλλειψη εκσυγχρονισμού και επενδύσεων της επιχείρησης. «Το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι ένα από τα κόστη που επιβαρύνουν πλέον την παραγωγή ηλεκτρικού και πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής του, όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες», εξηγεί ο πρόεδρος της ΔΕΗ. «Ο λόγος που προτείνω τη ρήτρα εκπομπών CO2 είναι για να μη δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους να χρησιμοποιούν κακόβουλα το φθηνό επιχείρημα ότι πολλές από τις μονάδες μας είναι παλαιάς τεχνολογίας και εκπέμπουν περισσότερο CO2 απ’ ό,τι μια μονάδα νέας τεχνολογίας». Δεν φορτώνει όμως, έτσι, την ευθύνη της στην πλάτη του καταναλωτή; «Όχι, γιατί σε κάθε περίπτωση η ΔΕΗ αποδέχεται τη δική της ευθύνη στην επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω του παλαιού της εξοπλισμού και δεν ζητάει τον καταμερισμό του σχετικού κόστους στους καταναλωτές. Για αυτό το λόγο άλλωστε έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ύψους 5 δισ. € αντικατάστασης των παλαιών της μονάδων στα επόμενα χρόνια».

Όμως, η λογική αυτή στηρίζεται στην αρχή ότι ο ρυπαίνων πληρώνει, δηλαδή και ο παραγωγός και όχι μόνον ο καταναλωτής, επιμένουμε. «Η δική μου άποψη, λέει ο κ. Αθανασόπουλος είναι ότι πρόκειται για ευθύνη που μοιράζεται η εταιρεία και ο καταναλωτής». Η πολιτεία επιτρέπει στους παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν ορισμένα καύσιμα και επομένως προβλέπει ότι θα υπάρχει ανάλογο κόστος CO2. Αν ο παραγωγός ευθύνεται για μια κακή τεχνολογία και ένα κακό μείγμα καυσίμων, θα πρέπει να υποστεί το κόστος. Όμως, «ο λόγος που το προτείνω, εξηγεί, είναι γιατί σε καμία άλλη χώρα δεν αμφισβητείται το δικαίωμα της εταιρείας να συνυπολογίσει το κόστος των ρύπων, κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, όπου μας ζητείται να αφαιρέσουμε κάτι απολύτως υπαρκτό». Παρά ταύτα, ρωτούμε, η ΔΕΗ έχει μεγάλη ευθύνη γιατί δεν διαθέτει την καλύτερη τεχνολογία. «Δεν την έχουμε, παραδέχεται, αλλά προσπαθούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα με επενδύσεις, ώστε να διαθέτουμε τη βέλτιστη τεχνολογία, που είναι πράγματι η ευθύνη μας».

Η περίπτωση της RWE ήταν ευκαιρία

Με τη σημερινή εμπειρία ορισμένοι χειρισμοί, όπως η συνεργασία με τη RWE, αλλά και οι σχέσεις με το πανίσχυρο συνδικάτο της ΓΕΝΟΠ θα μπορούσαν να είχαν μεθοδευτεί διαφορετικά. «Η κοινή γνώμη παραπλανήθηκε γιατί πίστεψε ότι η ΔΕΗ, μέσα από τη συνεργασία της με τη RWE, θα παραδιδόταν στα χέρια της γερμανικής εταιρείας. Καταλαβαίνω να παρανοούν το θέμα αυτό όσοι δεν γνωρίζουν τα θέματα της ΔΕΗ. Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι όσους γνώριζαν κι όμως ήσαν αντίθετοι».

Ο κ. Αθανασόπουλος παραδέχεται ότι «έβαλε τους πάντες απέναντί του». Εξηγεί όμως τη στάση του με τις αρχές διοίκησης στις οποίες πιστεύει. «Έπρεπε να ενημερωθεί πρώτα το διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το υπουργείο, πριν δημοσιοποιηθεί», πλην όμως το θέμα διέρρευσε και η κοινή γνώμη πήρε μια συγκεχυμένη πληροφόρηση. «Πιστεύω πάντα ότι οι 13 εκατομμύρια MWh τον χρόνο που θα παρήγαγε ο κοινός μας σταθμός ηλεκτροπαραγωγής με την RWE, ξεκινώντας από το 2012, θα είχαν σημαντική συνεισφορά στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, τόσο από πλευράς επάρκειας και ανταγωνιστικών τιμών, όσο και από πλευράς καθαρότερου περιβάλλοντος. Είναι προφανές ότι πολλοί δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη. Εύχομαι να αποδειχθεί στο μέλλον ότι είχα άδικο», καταλήγει. Γιατί, εξηγεί, η ενέργεια αυτή θα ήταν καθαρότερη. Όταν βεβαίως συγκρίνεται με τον λιγνίτη, που χρησιμοποιεί εντατικά σήμερα η ΔΕΗ, οι μονάδες του οποίου δεν θα έκλειναν.

 

Posted in ΔΕΗ, ενέργεια, κυβέρνηση, κλιματική αλλαγή-αέριοι ρύποι, λιγνίτης, λιθανθρακικές μονάδες | Leave a Comment »